Dans og opera inn i Heddaprisen

Dans og opera inn i Heddaprisen

Heddaprisen har utvidet med nye forestillingskategorier, og når Heddastatuettene deles ut 19. juni, vil blant annet beste danseforestilling og beste musikkteaterforestilling hedres med hver sin pris!

Heddakomiteen, som har det overordnede, faglige ansvaret for Heddaprisen og utarbeider priskategorier og vurderingskriterier, besluttet i 2019 å innlemme danseforestillinger og operaforestillinger i Heddaprisen med virkning fra og med scenekunstsesongen 2020/2021. Dette skjedde samtidig med at flere av Norsk teater- og orkesterforening (NTO) sine medlemmer som produserer og/eller formidler opera og dans trådte inn i Heddaprisen for å delta i det store spleiselaget som prisen er.

Komiteen ønsker med dette å tydeliggjøre Heddaprisen som en scenekunstpris og synliggjøre dans og opera som en del av scenekunstbegrepet.

Teatrenes øvrige musikkteaterforestillinger har i alle år blitt vurdert av Heddajuryen, men vurderes fra og med 2020/2021 sammen med opera i den nye kategorien Beste musikkteaterforestilling. 

Prisutdelingen 2022, som favner to scenekunstår med pandemi, er den første hvor disse endringene trer i kraft og hvor danseforestillinger og operaforestillinger er vurdert på lik linje med teaterforestillinger av en bredt sammensatt jury med egne fagutvalg for dans og musikkteater

Bredt scenekunstbegrep

- Heddaprisen ynskjer å være ein pris basert på eit ope scenekunstomgrep. Med nye priskategoriar for dans og musikkteater, opera inkludert, vil desse kunstartane saman med teater danne grunnlaget for eit bredt spekter av prisar som famnar scenekunstfeltet betre, sier Heddakomiteens leder Solrun Toft Iversen.

- Heddakomiteen har sett fram til å fortelje at når vi no endeleg feirar Hedda, feirar vi også beste danseforestilling og beste musikkteaterforestilling/opera, sier Toft Iversen.

Tre nye forestillingskategorier 

Side om side med de to nye forestillingskategoriene, er det etablert en ny kategori som heter Beste teaterforestilling. Det innebærer at tre nye forestillingspriser skal deles ut under festforestillingen 19. juni 2022, i tillegg til Beste barneforestilling og Beste forestilling for ungdom, og at opera-, danse- og teaterforestillinger vurderes av juryen på lik linje opp mot kategorier som Beste audiovisuelle design, Beste barneforestilling og Beste scenetekst.

Den tidligere Årets forestilling går med dette ut.

De fire skuespillerprisene beholdes enn så lenge. Heddakomiteen har imidlertid et klart mål om at utøverne i opera- og danseforestillinger inkluderes i priskategoriene i neste omgang. I mellomtiden vil erfaringene med de nye forestillingskategoriene gi verdifull kunnskap i det videre arbeidet til både jury, komité og bransje.

 Se alle priskategoriene her.