Om Heddaprisen

Om Heddaprisen

Heddaprisen har som formål å hedre fremragende prestasjoner i norsk scenekunst. Prisen deles ut årlig og er et samarbeid mellom NTO og foreningens scenekunstmedlemmer.

Ansvarlig arrangør for Heddaprisen er Norsk teater- og orkesterforening (NTO), som eier prisen på vegne av sine scenekunstmedlemmer. 

Det overordnede, faglige ansvaret for Heddaprisen er delegert til Heddakomiteen, som blant annet oppnevner Heddajuryen, en selvstendig fagjury som nominerer og kårer vinnere i de ulike kategoriene. 

Selve prisutdelingen er et samarbeid mellom NTO og det til enhver tid arrangerende vertsteater.

Heddastatuetten er utformet av Nina Sundbye og representerer Hedda Gabler.

Heddaprisen ble delt ut første gang i 1998 i fem kategorier. Prisens forløper, æresprisen Hedda-statuetten, ble delt ut i 1991 og 1992 (se under Heddakomiteens ærespris). 

Heddaprisen er finansiert ved at scenekunstinstitusjonene som er medlemmer av NTO betaler 0,08 % av sitt årlige offentlige tilskudd, samt ved direkte bevilgninger fra NTO. Produksjoner, co-produksjoner og gjestespill ved disse virksomhetene skal prioriteres når det det gjelder juryens tid- og reisekapasitet. Juryen er imidlertid fri til å inkluderer de forestillingene den mener kan ha størst kunstnerisk interesse, også utenfor NTO-institusjonene.

Prisen fikk gjennom mange år økonomisk tilskudd fra Haakon Mehrens fond til minne om Aksel Waldemar Johannessen.

«Noe av det gjeveste en norsk
skuespiller kan få i hjemlandet»
Dagbladet, 9. juni 2013

NTO-institusjoner som er med i Heddaprisen:

 • Arktisk filharmoni
 • Beaivvas Sami Nasunalateahter
 • Bergen Nasjonale Opera / Bergen Filharmoniske Orkester
 • BIT Teatergarasjen
 • Black Box teater
 • Brageteatret
 • Carte Blanche
 • Dansens Hus
 • Dansekunst i Trondheim (DansiT)
 • Den Nationale Scene
 • Den Norske Opera & Ballett
 • Det Norske Teatret
 • Det Vestnorske Teateret
 • Haugesund Teater
 • Hålogaland Teater
 • Kilden teater / Kilden Opera
 • Nationaltheatret
 • Nordland Teater
 • Norsk scenekunstbruk / Kloden Teater
 • Oslo Nye Teater
 • Riksteatret
 • Rogaland Teater
 • Rosendal Teater
 • Stavanger Symfoniorkester / Opera Rogaland
 • Teater Ibsen
 • Teater Innlandet
 • Teater Manu
 • Teater Vestland
 • Teatret Vårt
 • Trondheim Symfoniorkester & Opera
 • Trøndelag Teater
 • Turnéteatret i Trøndelag
 • Unge Viken Teater
 • Vega Scene
 • Østfold Internasjonale Teater
 • Åarjelhsaemien Teatere