Om Heddaprisen

Om Heddaprisen

Heddaprisens formål er å fremme kunstneriske kvalitet og hedre fremragende prestasjoner i norsk scenekunst. Prisen deles ut årlig og er et samarbeid mellom NTO og foreningens scenekunstmedlemmer.

Ansvarlig arrangør for Heddaprisen er Norsk teater- og orkesterforening (NTO), som eier prisen på vegne av sine scenekunstmedlemmer. 

Det overordnede, faglige ansvaret for Heddaprisen er delegert til Heddakomiteen, som blant annet oppnevner Heddajuryen, en selvstendig fagjury som nominerer og kårer vinnere i de ulike kategoriene. 

Selve prisutdelingen er et samarbeid mellom NTO og det til enhver tid arrangerende vertsteater.

Heddastatuetten er utformet av Nina Sundbye og representerer Hedda Gabler.

Heddaprisen ble delt ut første gang i 1998 i fem kategorier. Prisens forløper, æresprisen Hedda-statuetten, ble delt ut i 1991 og 1992 (se under Heddakomiteens ærespris). 

Heddaprisen er finansiert ved at scenekunstinstitusjonene som er medlemmer av NTO betaler 0,08 % av sitt årlige offentlige tilskudd, samt ved direkte bevilgninger fra NTO. Produksjoner, co-produksjoner og gjestespill ved disse virksomhetene skal prioriteres når det det gjelder juryens tid- og reisekapasitet. Juryen er imidlertid fri til å inkluderer de forestillingene den mener kan ha størst kunstnerisk interesse, også utenfor NTO-institusjonene.

Prisen fikk gjennom mange år økonomisk tilskudd fra Haakon Mehrens fond til minne om Aksel Waldemar Johannessen.

Overordnede mål for Heddadagene

Heddaprisutdelingen og det tilhørende nominasjonsarrangementet var utgangspunktet for etableringen av scenekunstfestivalen Heddadagene, som består av følgende 3 grunnpilarer:

1. Forestillingsprogrammet

2. Bransjeprogrammet

3. Heddaprisutdelingen (nominasjonsarrangementet inkludert)

Heddakomiteen, som har det overordnede ansvaret for Heddadagene - Heddaprisen inkludert -  har utarbeidet et sett overordnede mål for Heddadagene. Hensikten er å tydeliggjøre intensjonen med og ambisjonene for festivalen og prisutdelingen og gi de deltakende teatrene et felles styringsdokument i arbeidet med festivalen.

Målene er formulert som følger:

Om Heddadagene:

Heddadagene er en årlig festival for scenekunst fra hele landet som avslutter teatersesongen med utdelingen av Heddaprisene. Heddadagene skal gi publikum mulighet til å bli kjent med bredden og kvaliteten i norsk scenekunst og være en møteplass for kunstnerisk og faglig utveksling. 

Visjon: 

Heddadagene skal være en kunstnerisk interessant og faglig relevant arena som samler norsk scenekunstbransje og løfter norsk scenekunst fram i offentligheten. 


Mål for hver av de 3 pilarene:

1. Forestillingsprogrammet

* skal være en arena for å synliggjøre hva som skapes og formidles på NTO-teatrene over hele landet, og samtidig vise fram viktigheten av dette institusjonsmangfoldet.

* skal gi de kunstneriske lederne ved disse teatrene anledning til å velge ut forestillinger fra eget repertoar til festivalprogrammet.

* skal stå for kunstnerisk kvalitet, bredde i uttrykk og innhold og et mangfold av aktører og kunstnere.

* skal rette seg aktivt mot et allment publikum.


2. Bransjeprogrammet

* skal tilby et allsidig fagprogram som inspirerer og videreutvikler scenekunstbransjen, med fagspesifikke seminarer for ulike yrkesgrupper ved teatrene.

* skal sette forestillingene inn i en faglig sammenheng gjennom seminarer og kunstnersamtaler.

* skal løfte overordnede, bransjeaktuelle problemstillinger og sentrale musikk- og scenekunstpolitiske spørsmål som er relevant for bredden av bransjen.

* skal legge til rette for uformelle møter og sosiale arrangement.

* skal rette seg mot ansatte ved NTO-teatrene, scenekunstnere og andre med tilknytning til scenekunstbransjen. 

 

3. Heddaprisutdelingen

* skal avslutte festivalen og samle bransjen til en verdig og storstilt feiring av den aktuelle scenekunstsesongen.

* skal fremme kunstnerisk kvalitet og stimulere til utvikling i norsk scenekunst gjennom å hedre fremragende prestasjoner.

* skal synliggjøre norsk scenekunst i offentligheten.

* skal stimulere til faglige refleksjoner rundt scenekunsten og bidra til at den offentlige samtalen om kunsten styrkes.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NTO-institusjoner som er med i Heddaprisen:

 • Arktisk filharmoni
 • Beaivvas Sami Nasunalateahter
 • Bergen Nasjonale Opera / Bergen Filharmoniske Orkester
 • BIT Teatergarasjen
 • Black Box teater
 • Brageteatret
 • Carte Blanche
 • Dansens Hus
 • DansiT
 • Den Nationale Scene
 • Den Norske Opera & Ballett
 • Det Norske Teatret
 • Det Vestnorske Teateret
 • Haugesund Teater
 • Hålogaland Teater
 • Kilden teater / Kilden Opera
 • Nationaltheatret
 • Nordland Teater
 • Norsk scenekunstbruk / Kloden Teater
 • Oslo Nye Teater
 • Riksteatret
 • Rogaland Teater
 • Rosendal Teater
 • Stavanger Symfoniorkester 
 • Teater Ibsen
 • Teater Innlandet
 • Teater Manu
 • Teater Vestland
 • Teatret Vårt
 • Trondheim Symfoniorkester & Opera
 • Trøndelag Teater
 • Turnéteatret i Trøndelag
 • Unge Viken Teater
 • Vega Scene
 • Østfold Internasjonale Teater
 • Åarjelhsaemien Teatere