Retningslinjer og kategorier 2023–2024

Retningslinjer og kategorier 2023–2024

Heddajuryen skal prioritere produksjoner ved NTO-institusjoner som er med på å finansiere Heddaprisen. Juryen har anledning til å inkludere øvrig profesjonell virksomhet og står fritt til å velge de produksjonene som ifølge juryens syn kan ha størst kunstnerisk interesse.

Heddaprisens juryering er basert på den aktuelle teatersesongens nye, norske scenekunstproduksjoner og teller ved inngangen til sesongen 2023/2024 totalt 14 juryerte priser.

Nominasjonsprosessen

Heddajuryen nominerer et fast antall kandidater, og vinnerens navn blir offentliggjort under prisutdelingen.

I kategorien Særlig kunstnerisk innsats foretar juryen ikke nominasjoner. I denne kategorien kåres vinner etter åpne kriterier. 

Heddaprisens formål om å fremme kunstnerisk kvalitet og hedre fremragende prestasjoner innen norsk scenekunst ligger til grunn for alle prisene.

Priskategorier

Priskategoriene har endret seg gjennom årene, basert på erfaring og dialog mellom jury, komité og NTO. 

Juryen skal nominere fem kandidater og utpeke en vinner i følgende kategorier: 
Beste skuespiller/hovedrolle
Beste skuespiller/medspiller 

Juryen skal nominere tre kandidater og utpeke en vinner i følgende kategorier: 
Beste sceneprestasjon – dans
Beste sceneprestasjon – musikkteater
Beste regi
Beste scenografi/kostymedesign
Beste audiovisuelle design
Beste scenetekst
Beste teaterforestilling
Beste danseforestilling
Beste musikkteaterforestilling
Beste barneforestilling
Beste forestilling for ungdom

Juryen kan i tillegg utpeke en vinner i følgende kategori:
Særlig kunstnerisk innsats

I tillegg kan Heddakomiteen dele ut en ærespris etter åpne kriterier.

Omfang

Juryen organiserer selv sin arbeidsfordeling. Oppgavens omfang kan være krevende. Eksempler fra tidligere sesonger antyder rundt 150 relevante oppsetninger som skal vurderes – bare på NTO-teatrene.

Jurymedlemmene må ha anledning til hyppig reisevirksomhet. Juryen skal  prioritere produksjoner ved NTO-institusjoner som er med på å finansiere Heddaprisen. Juryen har anledning til å inkludere øvrig profesjonell virksomhet og står fritt til å velge de produksjonene som ifølge juryens syn kan ha størst kunstnerisk interesse. 

Habilitet

Juryen utarbeider selv sine retningslinjer for habilitet.