Juryens retningslinjer

Juryens retningslinjer

Heddajuryen skal prioritere produksjoner ved NTO-institusjoner som er med på å finansiere Heddaprisen. Juryen har anledning til å inkludere øvrig profesjonell virksomhet og står fritt til å velge de produksjonene som ifølge juryens syn kan ha størst kunstnerisk interesse.

Heddaprisens juryering er basert på den aktuelle teatersesongens prestasjoner. I tillegg kan Heddakomiteen, som har det overordnede ansvaret for prisen, dele ut en ærespris etter åpne kriterier.

Heddajuryen nominerer et fast antall kandidater, og vinnerens navn blir offentliggjort under prisutdelingen. I kategorien Særlig kunstnerisk innsats foretar juryen ikke nominasjoner, men kårer vinner etter åpne kriterier. Denne prisen deles kun ut i særlige tilfeller.

Omfang

Juryen organiserer selv sin arbeidsfordeling. Oppgavens omfang kan være krevende. Eksempler fra tidligere sesonger antyder rundt 150 relevante oppsetninger som skal vurderes – bare på NTO-teatrene.

Jurymedlemmene må ha anledning til hyppig reisevirksomhet. Juryen skal prioritere produksjoner ved NTO-institusjoner som er med på å finansiere Heddaprisen. Juryen har anledning til å inkludere øvrig profesjonell virksomhet og står fritt til å velge de produksjonene som ifølge juryens syn kan ha størst kunstnerisk interesse. 

Priskategorier 2019/2020 

Kategoriene det nomineres i har endret seg gjennom årene, basert på erfaring og dialog mellom jury og arrangørene. 

Dagens praksis er slik:

Juryen skal nominere 3 kandidater og utpeke 1 vinner i følgende kategorier: 
Beste kvinnelige skuespiller/hovedrolle
Beste mannlige skuespiller/hovedrolle
Beste kvinnelige skuespiller/medspiller 
Beste mannlige skuespiller/medspiller
Beste barneforestilling
Beste forestilling for ungdom
Beste regi
Beste scenografi/kostymedesign
Beste audiovisuelle design
Beste scenetekst

Juryen kan nominere opptil 5 kandidater og utpeke 1 vinner i følgende kategori:
Årets forestilling

Vinner kåres etter åpne kriterier og uten nominasjoner i følgende kategori:
Særlig kunstnerisk innsats

Nye priskategorier fra 2020/2021

Fra og med sesongen 2020/2021 innlemmes også danseforestillinger og operaforestillinger. i Heddajuryens vurderingsgrunnlag. Samtidig etableres en egen kategori for teaterforestillinger. Følgende tre priskategorier er nye høsten 2020:

Beste danseforestilling
Beste musikkteaterforestilling
Beste teaterforestilling