Retningslinjer og kategorier

Retningslinjer og kategorier

Heddajuryen skal prioritere produksjoner ved NTO-institusjoner som er med på å finansiere Heddaprisen. Juryen har anledning til å inkludere øvrig profesjonell virksomhet og står fritt til å velge de produksjonene som ifølge juryens syn kan ha størst kunstnerisk interesse.

Heddaprisens juryering er basert på den aktuelle teatersesongens nye, norske scenekunstproduksjoner og teller totalt 14 juryerte priser. I tillegg kan Heddakomiteen, som har det overordnede ansvaret for prisen, dele ut en ærespris etter åpne kriterier.

Nominasjonsprosessen

Heddajuryen nominerer et fast antall kandidater, og vinnerens navn blir offentliggjort under prisutdelingen.

I kategorien Særlig kunstnerisk innsats foretar juryen ikke nominasjoner. I denne kategorien kåres vinner etter åpne kriterier. 

I kategoriene Beste danseforestilling og Beste musikkteaterforestilling innstiller juryens egne fagutvalg nominasjonskandidater til juryen.

Heddaprisens formål om å hedre fremragende prestasjoner innen norsk scenekunst ligger til grunn for alle prisene.

Priskategorier

Priskategoriene har endret seg gjennom årene, basert på erfaring og dialog mellom jury, komité og NTO. 

Juryen skal nominere tre kandidater og utpeke 1 vinner i de fleste kategoriene. 

Juryen skal nominere tre kandidater og utpeke en vinner i følgende 13 kategorier: 

Beste kvinnelige skuespiller/hovedrolle
Beste mannlige skuespiller/hovedrolle
Beste kvinnelige skuespiller/medspiller 
Beste mannlige skuespiller/medspiller
Beste regi
Beste scenografi/kostymedesign
Beste audiovisuelle design
Beste scenetekst
Beste teaterforestilling
Beste danseforestilling
Beste musikkteaterforestilling
Beste barneforestilling
Beste forestilling for ungdom

Juryen kan i tillegg utpeke en vinner i følgende kategori:
Særlig kunstnerisk innsats

Omfang

Juryen organiserer selv sin arbeidsfordeling. Oppgavens omfang kan være krevende. Eksempler fra tidligere sesonger antyder rundt 150 relevante oppsetninger som skal vurderes – bare på NTO-teatrene.

Jurymedlemmene må ha anledning til hyppig reisevirksomhet. Juryen skal prioritere produksjoner ved NTO-institusjoner som er med på å finansiere Heddaprisen. Juryen har anledning til å inkludere øvrig profesjonell virksomhet og står fritt til å velge de produksjonene som ifølge juryens syn kan ha størst kunstnerisk interesse.