Juryens retningslinjer

Juryens retningslinjer

Heddajuryen skal prioritere produksjoner ved NTO-institusjoner som er med på å finansiere Heddaprisen. Juryen har anledning til å inkludere øvrig profesjonell virksomhet og står fritt til å velge de produksjonene som ifølge juryens syn kan ha størst kunstnerisk interesse.

Heddaprisens juryering er basert på den aktuelle teatersesongens prestasjoner. I tillegg kan Heddakomiteen, som har det overordnede ansvaret for prisen, dele ut en ærespris etter åpne kriterier.

Heddajuryen nominerer et fast antall kandidater, og vinnerens navn blir offentliggjort under prisutdelingen. I kategorien Særlig kunstnerisk innsats foretar juryen ikke nominasjoner, men kårer vinner etter åpne kriterier. Denne prisen deles kun ut i særlige tilfeller.

I kategoriene Beste danseforestilling og Beste musikkteaterforestilling innstiller juryens egne fagutvalg nominasjonskandidater til juryen.

Omfang

Juryen organiserer selv sin arbeidsfordeling. Oppgavens omfang kan være krevende. Eksempler fra tidligere sesonger antyder rundt 150 relevante oppsetninger som skal vurderes – bare på NTO-teatrene.

Jurymedlemmene må ha anledning til hyppig reisevirksomhet. Juryen skal prioritere produksjoner ved NTO-institusjoner som er med på å finansiere Heddaprisen. Juryen har anledning til å inkludere øvrig profesjonell virksomhet og står fritt til å velge de produksjonene som ifølge juryens syn kan ha størst kunstnerisk interesse. 

Priskategorier 2020/2022

Kategoriene det nomineres i har endret seg gjennom årene, basert på erfaring og dialog mellom jury og arrangørene. 

Dagens praksis er slik:

Juryen skal nominere 3 kandidater og utpeke 1 vinner i følgende kategorier: 
Beste kvinnelige skuespiller/hovedrolle
Beste mannlige skuespiller/hovedrolle
Beste kvinnelige skuespiller/medspiller 
Beste mannlige skuespiller/medspiller
Beste regi
Beste scenografi/kostymedesign
Beste audiovisuelle design
Beste scenetekst
Beste teaterforestilling
Beste danseforestilling
Beste musikkteaterforestilling
Beste barneforestilling
Beste forestilling for ungdom

Juryen skal utpeke 1 vinner blant sesongens nominerte i følgende kategori: 
Årets Hedda

Vinner kåres etter åpne kriterier og uten nominasjoner i følgende kategori:
Særlig kunstnerisk innsats