Informasjon til pressen

Informasjon til pressen

Her finner du pressemeldinger. Har du spørsmål, eller vil ha mer informasjon, ta kontakt!

Spesialrådgiver Marianne Dyrnes Vallat
E-post: marianne@nto.no
Telefon: +47 980 46 777

Norsk teater- og orkesterforening
Besøksadresse: Rosenkrantz gate 9
0159 Oslo

Telefon: +47 23 10 09 90
E-post: nto@nto.no