Informasjonskapsler og personvern

Informasjonskapsler og personvern

Norsk teater- og orkesterforening (NTO) tar personvern på alvor og behandler personopplysninger i tråd med personopplysningsloven og EUs personvernforordning (GDPR). Vi deler ikke personopplysninger med uvedkommende, og har interne rutiner i henhold til norsk lov om hvordan personopplysninger skal behandles.

NTOs personvernerklæring

NTO behandler personopplysninger hovedsakelig i den hensikt å administrere og tilpasse kommunikasjon med medlemmene, samarbeidspartnere og andre vi jevnlig er i dialog med for å kunne utrette vårt arbeid i henhold til våre vedtekter. For å forsikre oss om at personopplysninger vi oppbevarer behandles på en sikker måte, er det kun personer i NTO og våre nøye utvalgte samarbeidspartnere som har tilgang til informasjonen våre kontaktpersoner gir oss.

Hva er personvern? 

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsnummer, IP-adresse, bankkontoinformasjon, handlehistorikk og adferdsmønster. Personvernet skal beskytte mot misbruk av personopplysninger.

Behandling av personopplysninger – det vil si innsamling og bruk – er underlagt særskilte regler og er regulert i blant annet den norske personopplysningsloven som implementerer EUs personvernforordning. Denne loven skal verne privatlivets fred, den personlige integritet og sørge for tilstrekkelig kvalitet på personopplysningene. Loven gir deg rett til innsyn i de opplysningene vi eventuelt har lagret om deg.

Datatilsynet fører tilsyn med at loven overholdes. Loven gjelder ikke behandling av personopplysninger som blant annet utføres for utelukkende journalistiske, akademiske, kunstneriske og litterære formål.

Du kan kontakt oss på nto@nto.no eller tlf. 23 10 09 90 dersom du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger, ønsker innsyn i våre opplysninger om deg, eller vil kreve disse rettet eller slettet fordi opplysningene er uriktige.

For mer informasjon om personvern og dine rettigheter, se Datatilsynet og Personopplysningsloven.

Personopplysninger som NTO behandler  

NTO behandler dine personopplysninger på en trygg og forsvarlig måte. Vi innhenter og oppbevarer i liten grad personopplysninger utover kontaktinformasjon som navn, mobiltelefonnummer, e-postadresse, stillingstittel/ansvarsområde, samt opplysninger du selv registrerer når du logger deg inn via våre nettjenester, deltar på våre arrangement eller i våre undersøkelser. I tillegg behandler vi personopplysninger fra andre kilder som på oppdrag fra oss skal motta honorar eller lønn.

Dette er opplysninger som vi har saklig behov for i vår kommunikasjon med medlemsvirksomhetene og omverdenen, og som vi trenger for å kunne ivareta våre forpliktelser som interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, samt for å kunne administrere forholdet til brukerne av våre tjenester og håndtere deltakelse på våre arrangement.

Vi lagrer ikke sensitive opplysninger og behandler personopplysninger kun til eget bruk innenfor rammen av de generelle reglene i personopplysningsloven, samt øvrig relevant regelverk. Vi deler ikke personopplysninger til tredjeparter, med mindre vi er rettslig forpliktet til dette. For å kunne oppfylle våre medlemsforpliktelser utleveres imidlertid nødvendige personopplysninger til våre fordelsleverandører og andre nøye utvalgte samarbeidspartnere.

Brukerundersøkelser eller evalueringsskjemaer som sendes ut i etterkant av arrangementer skal som hovedregel besvares anonymt. Dersom dette ikke er tilfellet, vil dette bli oppgitt. 

Kontaktregistre  

Vi registrer nødvendig kontakt- og stillingsinformasjon om ulike kontaktpersoner ved våre medlemsvirksomheter, samt om samarbeidspartnere, myndighetspersoner, politikere, pressekontakter og andre personer som vi er i jevnlig dialog med. Dette er i hovedsak informasjon som personene selv har kommunisert til NTO eller som er gjort offentlig tilgjengelig. NTO oppbevarer denne informasjonen så lenge vedkommende er registrert som en av våre kontaktpersoner i den aktuelle virksomheten og så lenge NTO og vedkommende har en gjensidig interesse i å ha kontakt. 

NTOs nettsider 

Når du bruker nto.no, heddadagene.no eller heddaprisen.no samtykker du i at det settes informasjonskapsler (cookies) i din nettleser. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics for å samle statistikk på overordnet nivå om bruksmønstre på våre nettsider. Dette gir oss blant annet oversikt over antall besøk, varigheten av besøk, hvordan besøkende navigerer på sidene og hvilke nettlesere som benyttes. Hensikten med dette er å forbedre nettstedene og gi deg en bedre brukeropplevelse. Vi samler ikke inn personopplysninger utover brukernes IP-adresse, og vi kan ikke bruke informasjonen til å identifisere enkeltindivider. 

Les mer om bruk av informasjonskapsler på Datatilsynet.no.

Nyhetsbrev 

Når du registrerer deg på en av våre nyhetsbrev- eller pressemeldingslister samtykker du samtidig i at vi kan sende deg informasjon og registrere dine kontaktopplysninger. For å videreutvikle tjenesten og gjøre det mulig å lage bedre brukeropplevelser for deg, har NTO en berettiget interesse i å spore aktivitetene (åpning av nyhetsbrev, temaartikler og lenker).

Vi benytter ikke slike personopplysninger til andre formål, med mindre vi har innhentet den enkeltes samtykke til dette.

Hvis du ikke lenger ønsker å motta våre nyhetsbrev kan du når som helst si opp abonnementet ved å klikke på «Unsubscribe»-lenken i selve nyhetsbrevet eller sende en e-post til nto@nto.no for å få slettet kontaktinformasjonen knyttet til abonnementet.

Vi registrerer også på eget initiativ navn og epost-adresse på primærkontaktene ved medlemsvirksomhetene, samt på medlemmer i NTOs øvrige nettverk, i vårt nyhetsbrevregister. Dette er av avgjørende betydning for informasjonsflyten mellom NTO og medlemmene. Opplysningen slettes hvis vedkommende slutter i sin stilling eller av andre årsaker ikke lenger fungerer som NTOs primærkontakt, eller hvis virksomheten melder seg ut av NTO. 

Underleverandører 

Personopplysningsloven gir adgang til å la underleverandører stå for den tekniske delen av databehandlingen. NTO pålegger sine databehandlere å sørge for forsvarlig informasjonssikkerhet i henhold til gjeldende personvernregelverk. 

Kontakt oss 

Hvis du har spørsmål om vår personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss:

Norsk teater- og orkesterforening PB. 5088 Majorstuen, 0301 Oslo Telefon: 23 10 09 90. E-post: nto@nto.no Web: www.nto.no

NTOs direktør er behandlingsansvarlig for NTOs behandling av personopplysninger.