Onsdag 3. juni avsløres nominasjonene til Heddaprisen 2020

​Den Nationale Scenes egne skuespillere Ameli Isungset Agbota og Tormod Løvold vil lede presselanseringen
Onsdag 3. juni avsløres nominasjonene til Heddaprisen 2020

Den Nationale Scene (DNS), Det Vestnorske Teateret og Norsk teater- og orkesterforening ønsker velkommen til offentliggjøring av årets Heddanominerte på DNS’ Store Scene i Bergen onsdag 3. juni. Arrangementet strømmes live her og på Heddaprisens facebooksider.

Som følge av koronapandemien er selve utdelingen av de prestisjetunge Heddaprisene på Det Norske Teatret utsatt til høsten. Juryen har imidlertid fullført sitt arbeid med å vurdere de mange produksjonene som faktisk fant sted før teatrene måtte stenge for publikum 12. mars, og kan nå presentere 35 verdige nominerte!

- Vi har bak oss et teaterår som endte med å bli et unntaksår, men som likevel ga så mange fine opplevelser at det ikke kunne være tvil om at Heddaprisene skulle deles ut også for sesongen 2019-2020, sier juryens talsperson Jan H. Landro, som vil være tilstede på lanseringen.

Teateråret 2019/2020 skal markeres med fynd selv om det ble avbrutt før tiden, sier Solrun Toft Iversen, leder i Heddakomiteen som har det overordnede, faglige ansvaret for prisen.

Heddaprisen deles årlig ut for fremragende prestasjoner innen norsk scenekunst. Norsk teater- og orkesterforening (NTO) er ansvarlig arrangør for HEDDA. Prisen deles ut i samarbeid med det til enhver tid arrangerende teater. Årets vertskap er Det Norske Teatret, hvor det tas sikte på å dele ut prisene til høsten. 

Program for presselanseringen

Kl. 10.30: Registrering

Kl. 11.00: Ameli Isungset Agbota og Tormod Løvold ønsker velkommen til DNS. Solrun Toft Iversen, leder for Heddakomiteen og teatersjef ved Det Vestnorske Teateret forteller om årets særskilte teater- og Heddaprissesong. Juryens talsperson Jan H. Landro presenterer juryens arbeid. Ameli Isungset Agbota og Tormod Løvold presenterer årets nominasjoner.

Kl. 11.30: Intervjuer og foto med de tilstedeværende nominerte / telefonintervjuer.

For påmelding, intervjuavtaler (inkl. telefon) og spørsmål, kontakt:

Marianne Dyrnes Vallat, spesialrådgiver NTO, e-post, mob. 980 46 777.
Silje Gripsrud, kommunikasjonssjef DNS, e-post, tlf. 924 38 727.
Irene Smørdal, informasjonsleder Det Vestnorske Teateret, e-post, tlf 906 82 920.

Arrangementet strømmes på våre nettsider og Facebook-side.

Følg med på Facebook og Twitter @NTO_tweet #Heddaprisen

Den Nationale Scenes egne skuespillere Ameli Isungset Agbota og Tormod Løvold vil lede presselanseringen. Foto: Thor Brødreskift​
Foto: Thor Brødreskift