Heddakomiteen

Heddakomiteen

Heddakomiteen har det overordnede faglige ansvaret for Heddaprisen og Heddadagene.

Komiteens ansvar

Heddakomiteen vurderer overordnede spørsmål om Heddadagene og Heddaprisens formål og innretning, slik som omfang og representativitet, forankring, eierskap, finansiering og mulige samarbeidspartnere. 

I tillegg oppnevner komiteen Heddajuryen og kårer vinner i kategorien Heddakomiteens ærespris. Videre utarbeider komiteen juryens retningslinjer og justerer prisens kategorier tildelingskriterier fortløpende.

Oppnevning

Komiteens syv medlemmer oppnevnes av NTOs styre for ett år av gangen og fungerer fram til og med sesongens prisutdeling. I sammensetningen av komiteen tas det hensyn til eierskap, kompetanse, representativitet og bransjeforankring. Komiteen kan ha ekstern representasjon, det vil si medlem(mer) som ikke representerer noen av NTOs medlemsvirksomheter.


Heddakomiteen 2022-2023 

Nora Evensen (leder), teatersjef Turnéteatret i Trøndelag

Elisabeth Egseth Hansen, teatersjef Trøndelag Teater

Morten Joachim, teatersjef Haugesund Teater

Randi Stene, operasjef Den Norske Opera & Ballett 

Kristian Lykkeslet Strømskag, teatersjef Teatret Vårt 

Tone Tjemsland, direktør Carte Blanche

Erik Ulfsby, teatersjef Det Norske Teatret