Heddakomiteen

Heddakomiteen
Bak f. v: Arne Nøst, Kristian Seltun, Lena Lindgren, Erik Ulfsby, Per Ananiassen og Astrid Sletbakk. Knut Alfsen var ikke til stede. Foto: Brian Olguin

HEDDAKOMITEEN 2017-2018:

Kristian Seltun, teatersjef Trøndelag Teater (leder) (oppnevnt av NTO)
Knut Alfsen, forbundsleder Norsk Skuespillerforbund (ekstern, oppnevnt av NTO)
Lena Lindgren, politisk redaktør Morgenbladet (ekstern, oppnevnt av NTO)
Per Ananiassen, teatersjef Teaterhuset Avant Garden (oppnevnt av NTLF)
Arne Nøst, teatersjef Rogaland Teater (oppnevnt av NTLF)
Astrid Sletbakk, tidligere Heddajurymedlem og teaterkritiker i VG (ekstern, oppnevnt av NTO)
Erik Ulfsby, teatersjef Det Norske Teatret (oppnevnt av NTO)

KOMITEENS ANSVAR:

- Oppnevne juryen
- Kåre vinner i kategorien komiteens ærespris
- Vurdere priskategorier og tildelingskriterier
- Vurdere overordnede spørsmål om prisens formål og innretning, slik som prisens omfang og representativitet, forankring, eierskap, finansiering og mulige samarbeidspartnere