Heddakomiteen

Heddakomiteen

Heddakomiteen har det overordnede faglige ansvaret for Heddaprisen og Heddadagene.

Komiteens ansvar

Heddakomiteen vurderer overordnede spørsmål om Heddadagene og Heddaprisens formål og innretning, slik som omfang og representativitet, forankring, eierskap, finansiering og mulige samarbeidspartnere. 

I tillegg oppnevner komiteen Heddajuryen og kårer vinner i kategorien Heddakomiteens ærespris. Videre utarbeider komiteen juryens retningslinjer og justerer prisens kategorier og tildelingskriterier fortløpende.

Oppnevning

Komiteens syv medlemmer oppnevnes av NTOs styre for ett år av gangen og fungerer fram til og med sesongens prisutdeling. I sammensetningen av komiteen tas det hensyn til eierskap, kompetanse, representativitet og bransjeforankring. Komiteen kan ha ekstern representasjon, det vil si medlem(mer) som ikke representerer noen av NTOs medlemsvirksomheter.

Heddakomiteen 2023-2024 

Nora Evensen (leder), teatersjef Brageteatret 

Hilde Andersen, regissør

Elisabeth Egseth Hansen, teatersjef Trøndelag Teater

Ellen Math Henrichsen, direktør Rogaland Teater            

Runar Hodne, teatersjef Oslo Nye Teater     

Arnhild Staal Pettersen, kunstnerisk og daglig leder DansiT    

Kristian Lykkeslet Strømskag, teatersjef Teatret Vårt

Kontaktinformasjon:

Heddakomiteens leder Nora Evensen
Tlf. 906 80 420, e-post nora(a)brageteatret.no