Heddajuryen

Heddajuryen

Arbeidet med nominering og juryering er lagt til en fagjury oppnevnt av Heddakomiteen.

Juryen organiserer selv sin arbeidsfordeling. Oppgavens omfang kan være krevende. Eksempler fra tidligere sesonger antyder rundt 150 relevante oppsetninger som skal vurderes på NTO-institusjonene.

Jurymedlemmene må ha anledning til hyppig reisevirksomhet. Juryen skal prioritere oppsetninger ved scenekunstinstitusjoner som er medlemmer av NTO. Juryen har anledning til å inkludere øvrig profesjonell virksomhet og står fritt til å velge de oppsetningene som ifølge juryens syn kan ha størst kunstnerisk interesse. 

Heddajuryen 2020-2021

Hilde Andersen

Brynjar Bandlien

Hedda Fredly

Anki Gerhardsen

Petter Rosenlund

Mode Steinkjer

Andreas Wiese 


Heddajuryens fagutvalg 2020-2021

Danseutvalg:

Brynjar Bandlien

Rania Broud

Musikkteaterutvalg:

Hilde Andersen

Erik Schøyen

Heddajuryens talsperson 2020/2021

Andreas Wiese, tlf. 916 00 403