Heddajuryen

Heddajuryen

Arbeidet med nominering og juryering er lagt til en autonom fagjury oppnevnt av Heddakomiteen.

Juryen skal prioritere oppsetninger ved scenekunstinstitusjoner som er medlemmer av NTO. Juryen har anledning til å inkludere øvrig profesjonell virksomhet og står fritt til å velge de oppsetningene som ifølge juryens syn kan ha størst kunstnerisk interesse. 

Juryen organiserer selv sitt arbeid og sin arbeidsfordeling. Jurymedlemmene må ha anledning til hyppig reisevirksomhet. Oppgavens omfang kan være krevende. Eksempler fra tidligere sesonger antyder rundt 150 relevante oppsetninger som skal vurderes på NTO-institusjonene.

Jurymedlemmene sitter for to år av gangen med mulighet for fornyelse etter en rullerende ordning som sikrer årlig fornyelse av juryen.

Heddajuryens talsperson

Andreas Wiese, tlf. 916 00 403,
e-post: wiese.andreas(a)gmail.com

Heddajuryen 2023-2024

Rania Broud, dramaturg, skribent Norsk Shakespearetidsskrift

Anne Grete Eriksen, danser, koreograf, professor i koreografi Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Dans

Charlotte Myrbråten, programansvarlig Bergen Offentlige Bibliotek, scenekunstkritiker Bergens Tidende og Klassekampen, 

Anki Gerhardsen, frilans teateranmelder og journalist, mediekritisk spaltist i Aftenposten, prosjektleder i Barents Press.

Erik Schøyen, sceneinstruktør, instituttleder Høyskolen Kristiania

Mode Steinkjer, kulturredaktør og teateranmelder i Dagsavisen.

Grace Tabea Tenga, kunstkritiker og skribent for Scenekunst, Norsk Shakespearetidsskrift, Ballade, Subjekt, danser 

Aksel Dalmo Tollåli, musikk- og musikkteaterkritiker i Aftenposten, Periskop

Andreas Wiese, skribent og teateranmelder