Heddajuryen

Heddajuryen

Arbeidet med nominering og juryering er lagt til en autonom fagjury oppnevnt av Heddakomiteen.

Juryen skal prioritere oppsetninger ved scenekunstinstitusjoner som er medlemmer av NTO. Juryen har anledning til å inkludere øvrig profesjonell virksomhet og står fritt til å velge de oppsetningene som ifølge juryens syn kan ha størst kunstnerisk interesse. 

Juryen organiserer selv sitt arbeid og sin arbeidsfordeling. Jurymedlemmene må ha anledning til hyppig reisevirksomhet. Oppgavens omfang kan være krevende. Eksempler fra tidligere sesonger antyder rundt 150 relevante oppsetninger som skal vurderes på NTO-institusjonene.

Jurymedlemmene sitter for to år av gangen med mulighet for fornyelse etter en rullerende ordning som sikrer årlig fornyelse av juryen.

Heddajuryen 2020-2022

Hilde Andersen, regissør.

Brynjar Bandlien, dansekunstner, førsteamanuensis Fakultet for utøvende kunstfag, Universitetet i Stavanger.

Hedda Fredly, scenekunstanmelder for Norsk Shakespearetidsskrift og Periskop.no, høgskolelektor i drama. 

Anki Gerhardsen, frilans teateranmelder og journalist, mediekritisk spaltist i Aftenposten, prosjektleder i Barents Press.

Petter Rosenlund, dramatiker.

Mode Steinkjer, kulturredaktør og teateranmelder i Dagsavisen.

Andreas Wiese, rådgiver Litteraturhuset i Oslo, teateranmelder i Dagbladet. 


Heddajuryens fagutvalg 2020-2022

Danseutvalg:

Brynjar Bandlien (se over) - leder av danseutvalget.

Rania Broud, dramaturg, skribent Norsk Shakespearetidsskrift.

Musikkteaterutvalg:

Hilde Andersen (se over) - leder av musikkteaterutvalget.

Erik Schøyen, sceneinstruktør, instituttleder Høyskolen Kristiania.


Heddajuryens talsperson 2020-2022

Andreas Wiese, tlf. 916 00 403