Heddajuryen

Heddajuryen

Arbeidet med nominering og juryering er lagt til en autonom fagjury oppnevnt av Heddakomiteen.

Juryen skal prioritere oppsetninger ved scenekunstinstitusjoner som er medlemmer av NTO. Juryen har anledning til å inkludere øvrig profesjonell virksomhet og står fritt til å velge de oppsetningene som ifølge juryens syn kan ha størst kunstnerisk interesse. 

Juryen organiserer selv sitt arbeid og sin arbeidsfordeling. Jurymedlemmene må ha anledning til hyppig reisevirksomhet. Oppgavens omfang kan være krevende. Eksempler fra tidligere sesonger antyder rundt 150 relevante oppsetninger som skal vurderes på NTO-institusjonene.

Jurymedlemmene sitter for to år av gangen med mulighet for fornyelse etter en rullerende ordning som sikrer årlig fornyelse av juryen.

Heddajuryen 2020-2022

Hilde Andersen, regissør.

Brynjar Bandlien, dansekunstner, førsteamanuensis Fakultet for utøvende kunstfag, Universitetet i Stavanger.

Hedda Fredly, scenekunstanmelder for Norsk Shakespearetidsskrift, Dagbladet og Periskop.no, førstelektor i drama. 

Anki Gerhardsen, frilans teateranmelder og journalist, mediekritisk spaltist i Aftenposten, prosjektleder i Barents Press.

Petter Rosenlund, dramatiker.

Mode Steinkjer, kulturredaktør og teateranmelder i Dagsavisen.

Andreas Wiese, skribent og teateranmelder, tidligere daglig leder på Litteraturhuset.


Heddajuryens fagutvalg 2020-2022

Danseutvalg:

Brynjar Bandlien (leder og medlem av hovedjuryen)

Rania Broud, dramaturg, skribent Norsk Shakespearetidsskrift

Hedda Fredly (medlem av hovedjuryen)

Musikkteaterutvalg:

Hilde Andersen (leder og medlem av hovedjuryen) 

Erik Schøyen, sceneinstruktør, instituttleder Høyskolen Kristiania.

Mode Steinkjer (medlem av hovedjuryen)

Heddajuryens talsperson 2020-2022

Andreas Wiese, tlf. 916 00 403

Heddajuryen 2022-2023

Hilde Andersen, regissør.

Anki Gerhardsen, frilans teateranmelder og journalist, mediekritisk spaltist i Aftenposten, prosjektleder i Barents Press.

Rania Broud, dramaturg, skribent Norsk Shakespearetidsskrift

Petter Rosenlund, dramatiker.

Mode Steinkjer, kulturredaktør og teateranmelder i Dagsavisen.

Tone Pernille Østern, professor i kunstfagdidaktikk, Institutt for lærerutdanning, NTNU, gjesteprofessor i dansedidaktikk i samtidskontekster ved Stockholms konstnärliga högskola.

Andreas Wiese, skribent og teateranmelder, tidligere daglig leder på Litteraturhuset.

Heddajuryens fagutvalg 2022-2023

Danseutvalg:

Tone Pernille Østern (leder og medlem av hovedjuryen)

Grace Tabea Tenga, kunstkritiker og skribent for Scenekunst, Norsk Shakespearetidsskrift, Ballade, Subjekt, danser 

Rania Broud, dramaturg (medlem av hovedjuryen)

Musikkteaterutvalg:

Hilde Andersen (leder og medlem av hovedjuryen) 

Erik Schøyen, sceneinstruktør, instituttleder Høyskolen Kristiania.

Mode Steinkjer (medlem av hovedjuryen)