Heddajuryen

Heddajuryen

Arbeidet med nominering og juryering er lagt til en autonom fagjury, med tilhørende fagutvalg for dans og musikkteater. Både juryen og fagutvalgene er oppnevnt av Heddakomiteen.

Juryen skal prioritere oppsetninger ved scenekunstinstitusjoner som er medlemmer av NTO. Juryen har anledning til å inkludere øvrig profesjonell virksomhet og står fritt til å velge de oppsetningene som ifølge juryens syn kan ha størst kunstnerisk interesse. 

Juryen organiserer selv sitt arbeid og sin arbeidsfordeling. Jurymedlemmene må ha anledning til hyppig reisevirksomhet. Oppgavens omfang kan være krevende. Eksempler fra tidligere sesonger antyder rundt 150 relevante oppsetninger som skal vurderes på NTO-institusjonene.

Jurymedlemmene sitter for to år av gangen med mulighet for fornyelse etter en rullerende ordning som sikrer årlig fornyelse av juryen.

Det samme gjelder fagutvalgene for henholdsvis dans og musikkteater, som innstiller nominasjonskandidater til juryen i priskategoriene Beste danseforestilling og Beste musikkteaterforestilling.

Heddajuryens talsperson 2022-2023

Andreas Wiese, tlf. 916 00 403

Heddajuryen 2022-2023

Hilde Andersen, regissør.

Anki Gerhardsen, frilans teateranmelder og journalist, mediekritisk spaltist i Aftenposten, prosjektleder i Barents Press.

Rania Broud, dramaturg, skribent Norsk Shakespearetidsskrift

Erik Schøyen, sceneinstruktør, instituttleder Høyskolen Kristiania

Mode Steinkjer, kulturredaktør og teateranmelder i Dagsavisen.

Tone Pernille Østern, dansekunstner, professor i kunstfagdidaktikk, Institutt for lærerutdanning (NTNU), gjesteprofessor i dansedidaktikk i samtidskontekster ved Stockholms konstnärliga högskola.

Andreas Wiese, skribent og teateranmelder, tidligere daglig leder på Litteraturhuset.

Heddajuryens fagutvalg 2022-2023

Danseutvalg:

Tone Pernille Østern (leder og medlem av juryen)

Rania Broud (medlem av juryen)

Grace Tabea Tenga, kunstkritiker og skribent for Scenekunst, Norsk Shakespearetidsskrift, Ballade, Subjekt, danser 


Musikkteaterutvalg:

Hilde Andersen (leder og medlem av juryen) 

Mode Steinkjer (medlem av juryen)

Erik Schøyen (medlem av juryen)