Heddajuryen

Heddajuryen

Arbeidet med nominering og juryering er lagt til en fagjury oppnevnt av Heddakomiteen.

Juryen organiserer selv sin arbeidsfordeling. Oppgavens omfang kan være krevende. Eksempler fra tidligere sesonger antyder rundt 150-170 relevante oppsetninger som skal vurderes – bare på NTO-teatrene.

Jurymedlemmene må ha anledning til hyppig reisevirksomhet. Juryen skal prioritere oppsetninger ved teatre som er medlemmer av NTO. Juryen har anledning til å inkludere øvrig profesjonell virksomhet og står fritt til å velge de oppsetningene som ifølge juryens syn kan ha størst kunstnerisk interesse.

HEDDAJURYEN 2018-2019:

Lillian Bikset, teateranmelder i Dagbladet og Norsk Shakespearetidsskrift 

Torill Braaten, teaterviter 

Hedda Fredly, teateranmelder i Norsk Shakespearetidsskrift, høgskolelektor i drama ved Høgskolen i Innlandet, ansvarlig redaktør for DRAMA - Nordisk dramapedagogisk tidsskrift 

Jan H. Landro, tidl. kulturredaktør og teateranmelder i Bergens Tidende, nå skribent i Dag og Tid 

Borghild Maaland, teateranmelder i VG 

Mode Steinkjer, kulturredaktør og teateranmelder i Dagsavisen

Juryens talsperson

Jan H. Landro, jan.h.landro@gmail.com, tlf. 400 50 754