Vurderingskriterier 2019/2020

Vurderingskriterier 2019/2020

I sitt arbeid forholder juryen seg til følgende kriterier:

Beste kvinnelige skuespiller/hovedrolle og beste mannlige skuespiller/hovedrolle

Vinnernes prestasjoner skal skille seg fra andre gode prestasjoner gjennom: 

- håndverksmessige kvaliteter 

- artistiske kvaliteter 

- uforutsigbarhet

Prisene gjelder prestasjoner i store roller/hovedroller, det vil si de markant største rollene i en forestilling.

Beste kvinnelige skuespiller/medspiller og beste mannlige skuespiller/medspiller

Vinnernes prestasjoner skal skille seg fra andre gode prestasjoner gjennom: 

- håndverksmessige kvaliteter 

- artistiske kvaliteter 

- uforutsigbarhet

Prisene gjelder prestasjoner i små/mellomstore roller.

Beste regi

Beste regi skal skille seg fra andre gode iscenesettelser gjennom:

- valg av stil og/eller stilelementer og gjennom hvordan denne/disse er gjennomarbeidet og tilpasset i forhold til alle av forestillingens elementer

- hvordan stil og/eller stilelementer er tilpasset og bygget opp i forhold til det materialet forestillingen omhandler eller tar som sitt utgangspunkt (dramaturgi/lesning)

- stilmessig nyskaping

Årets forestilling

Årets forestilling skal skille seg fra andre forestillinger gjennom:

- aktualitet

- kontekst/begivenhet

- kvalitet

- egenart/originalitet

Beste barneforestilling

Beste barneforestilling skal skille seg fra andre barneforestillinger gjennom:

- aktualitet

- kontekst/begivenhet

- kvalitet

- egenart/originalitet

- kommunikasjon med målgruppen

- valg av stoff/materiale

Beste forestilling for ungdom

Beste forestilling for ungdom skal skille seg fra andre forestillinger gjennom: 

- aktualitet 

- kontekst/begivenhet 

- kvalitet 

- egenart/originalitet 

- kommunikasjon med ungdom 

- valg av stoff/materiale

Prisen gis primært til forestillinger produsert for målgruppen ungdom, men kan også gå til andre forestillinger som kommuniserer særlig godt med ungdom.

Beste audiovisuell design

Beste audiovisuell design skal skille seg fra andre gode arbeider gjennom:

- nyskapende bruk av lyd, lys eller video (eller flere av disse) som scenisk element

- kunstnerisk egenart (at lyd-, lys- eller videodesign er et verk i seg selv) veid opp mot funksjon

- relasjon til beslektede kunstformer (billedkunst, lydkunst, videokunst)

Beste scenografi/kostymedesign

Beste scenografi og/eller kostymedesign skal skille seg fra andre gode arbeider gjennom:

- kunstnerisk egenart (at scenografien er et verk i seg selv) veid opp mot funksjon

- relasjon til beslektede kunstformer (billedkunst, design, arkitektur)

- nyskaping, sett i forhold til scenografi- og teaterfaget selv og i forhold til beslektede kunstformer

Beste scenetekst

Beste scenetekst, herunder originaltekst, nyskrivinger, bearbeidelser, nedstrykinger og oversettelser, skal skille seg fra andre gode scenetekster

- enten ved å fremme eller utfordre scenetekstens egenart

- og/eller ved å være original i valg av materiale

- og/eller ved å være nyskapende i utvikling, bearbeiding eller tolkning av materialet

- og/eller ved å være spesielt spillbar, utfordrende og inspirerende

Særlig kunstnerisk innsats

Kriteriene er åpne. Prisen deles kun ut i særlige tilfeller.

Vurderingskriterier 2020/2021

Fra og med sesongen 2020/2021 vil juryen også nominere og kåre vinnere i kategoriene Beste danseforestilling, Beste musikkteaterforestilling og Beste teaterforestilling etter følgende kriterier:

Beste danseforestilling

Prisen deles ut til produksjoner hvor koreografi og fysisk uttrykk er bærende dramaturgiske element. Beste danseforestilling skal skille seg fra andre gode danseforestillinger gjennom

- kvalitet

- egenart

- originalitet

Beste musikkteaterforestilling

Prisen deles ut til produksjoner hvor musikk og sang er bærende dramaturgiske element. Beste musikkteaterforestilling skal skille seg fra andre gode musikkteaterforestillinger gjennom

- kvalitet 

- egenart 

- originalitet

Beste teaterforestilling

Beste teaterforestilling skal skille seg fra andre gode teaterforestillinger gjennom

- kvalitet

- egenart

- originalitet