NTO og Heddadagene inviterer til tre seminarer under årets festival

NTO og Heddadagene inviterer til tre seminarer under årets festival

Vi har gleden av å invitere til tre halvdagsseminarer fordelt på to festivaldager – onsdag 14. og torsdag 15. juni. Alle seminarene har som formål å samle de kunstneriske og administrative lederne ved musikk- og scenekunstinstitusjonene, så vel som deres kommunikasjonsmedarbeidere, produsenter og andre interesserte, til felles faglig inspirasjon og diskusjon.

14. juni: Ta plass – kunsten og det offentlige rom

Moderator: Julie Rongved Amundsen, redaktør Scenekunst.no.

Tie, tale, forsvare eller forklare
Hvordan ruster kunstinstitusjonene seg til mulige kontroverser i forlengelse av egen programmering? Hvordan forholder vi oss til det til det kritiske ordskiftet rundt kunsten? Når er det riktig å gå aktivt inn i debatten, og når gjør vi klokest i å lytte og vente? Og hva vektlegger vi mest i dialogen med samfunnet rundt oss – omdømme og billettsalg, eller bidraget til den offentlige samtalen?

Vi har invitert en håndfull aktører til å reflektere rundt hva som former et godt ordskifte rundt kunsten, hvordan stå opp for kunstneriske ytringer og kunstfaglige valg i en offentlighet som gjerne roper etter «klar tale», og hvordan bruke kritikk som et springbrett til en kunnskapsfremmende dialog. 

Innledninger og panelsamtale med utgangspunkt i nyvunne erfaringer fra så vel boikott- og kanselleringsdiskusjoner som blasfemidebatter med:
- Hedda Høgåsen-Hallesby, dramaturg Den Norske Opera & Ballett
- Eirik Kydland, kommunikasjonsdirektør Nasjonalmuseet
- Thorleif Linhave Bamle, teatersjef Teater Innlandet

Teatret – et sted å være?

Teatret, konserthuset og andre kulturinstitusjoner er viktige felles arenaer, men kan også ha potensial til å være møteplasser utover det konkrete kunstbesøket. Vi har invitert representanter for ulike virksomheter i nye hus til å presentere hvordan de har jobbet målrettet med å etablere virksomheten som en naturlig del av et bymiljø eller det offentlige rom, i dialog med lokale miljøer og krefter, i kommunikasjon med nye publikumsgrupper – for å skape et sted folk vil være.

Casepresentasjon og samtale med
- Pia Martine Faurby Rosenkilde, markeds- og kommunikasjonssjef Rosendal Teater
- Ådne Sekkelsten, direktør Kloden teater


Torsdag 15. juni: Kulturpolitisk formiddag

Moderator: Julie Rongved Amundsen, redaktør Scenekunst.no.

Samarbeid og ressursdeling
Gunnar Thon Lossius, gtl Management, presenterer NTO-rapporten Eksempelstudie om samarbeid, ressurs- og kompetansedeling mellom musikk- og scene­kunst­­institusjoner i NTOs medlemsmasse og andre bransjeaktører.

De unges møte med den profesjonelle kunsten
Samtale og erfaringsdeling med representanter for musikk- og scenekunstinstitusjonene i kjølvannet av den fremlagte DKS-utredningen, nedbyggingen av de estetiske og humanistiske fagene i skolen, kulturskolens plass i utdanningsløpet, pågående direktoratisering m.m.

Panelsamtale mellom:

- Bernt Bauge, administrerende direktør Musikkselskapet Harmonien
- Kari Ramnefjell, teatersjef Unge Viken Teater
- Ådne Sekkelsten, daglig leder Norsk scenekunstbruk og direktør Kloden teater

Kunstnersamtalen “Sigrid Undsets kvinner”
Her møtes regissørene Kjersti Horn og Nina Wester i samtale med leder for Sigrid Undset-selskapet, Kristin Brandtsegg Johansen. Ledet av dramaturg og journalist Jørgen Strickert, vil de dele sine tanker om å iscenesette den nobelprisvinnende forfatteren og hennes sterke kvinneskikkelser.

Torsdag 15. juni: Privat finansiering

Moderator: Julie Rongved Amundsen, redaktør Scenekunst.no.

Privat finansiering og samarbeid – økonomiske og etiske dilemmaer
Mange av musikk- og scenekunstinstitusjonene har lang erfaring med å fremskaffe midler fra private givere og sponsorer som kan åpne for viktige satsinger og prosjekter som ellers ikke ville vært realiserbare. De fleste opplever likevel at markedet er krevende, og ofte kan resultatene av arbeidet være marginale i forhold til innsatsen i allerede underadministrerte virksomheter.

Samtidig er dette et arbeid som tvinger seg frem i en situasjon med reduserte offentlige bevilgninger og økte kostnader, men også av politiske forutsetninger om egeninntjening kombinert med oppfordringen i statens tilskuddsbrev om å holde brukerbetalingen nede. Dette er et arbeid som også må sees i sammenheng med virksomhetenes faglige integritet, bærekraftarbeid og etiske kompass. Er det behov for tydeligere etiske retningslinjer for slikt samarbeid og for valg av samarbeidspartnere?

Vi inviterer til kunnskaps- og erfaringsdeling ved:
- Liv Ramskjær, generalsekretær Norsk museumsforbund
- Juel H. Rye, universitetslektor Universitetet i Sørøst-Norge, tidligere bl.a. styreleder Kongsberg Jazzfestival og direktør Riksteatret

Publikumsinntekter og tilgjengelighetsmålet
Musikk- og scenekunstinstitusjonene skal både jobbe for å øke egeninntektene, men også holde billettprisene nede og ha strategier for å nå bredere ut. Det Norske Teatret og Rosendal Teater har gått originalt og undersøkende til verks for å se om det fins nye måter å løse noe av denne floken på med konseptene «Alt er gratis* - Fritt spelerom på Scene 3» og «Betal det du kan».

Case-presentasjoner, refleksjoner og erfaringsdeling ved:
- Ingrid Rognes Solbu, administrativ leder Rosendal Teater
- Erik Ulfsby, teatersjef Det Norske Teatret