Juryens uttalelse om Heddanominasjonene 2018

Juryens uttalelse om Heddanominasjonene 2018

Teateråret 2017/2018 har vært et år med høy aktivitet. Det har også vært et år med levende, givende, intense og utfordrende diskusjoner, i og utenfor juryrommet. I rommet har vi kunnet slå fast at Teater-Norge av i dag er mangfoldig og variert. Aktiviteten er høy. Tematisk og estetisk er bredden stor. Når vi i dag snakker om kvalitet, snakker vi ikke om én rådende kvalitetsform eller ett rådende kvalitetskriterium. Vi snakker om et omfattende utvalg forskjellige kvaliteter. I ulike sjangre, stiler og uttrykk holder norsk teater et svært høyt nivå. Den som ønsker seg eksempler, finner dem i listen over våre nominerte.

Utenfor rommet har vi observert, til dels også deltatt i, diskusjoner om Heddaprisen, kategorier og tildelinger. Vi har merket oss at enkelte kunstnere og kunstnergrupper opplever seg oversett av oss som jury. Jeg minner om at kategorier og kriterier ikke fastslås av oss i Heddajuryen, men av Heddakomiteen, som også utnevner oss. Spørsmål og innspill knyttet til kategoriinndeling og kriterier kan rettes til dem. For juryens del vil jeg gjerne si dette: Vi ser hele teaterfeltet. Vi vurderer hele teaterfeltet, og vi diskuterer hele teaterfeltet. Hver kunstneriske oppgave blir diskutert for seg. Geografisk ser vi teater på alle de norske institusjonsteatrene, og av så mange frittstående kompanier som vi bare kan rekke over. Fra 1. juni 2017 til 1. juni 2018 har vi i Heddajuryen sett og vurdert totalt 200 oppsetninger. Vi kvoterer ikke prisene, og det skal vi heller ikke gjøre. Som jury har vi ansvar for å løfte fram det absolutt beste av det absolutt beste.

Vi har mye å velge i. Svært mye av det holder høy kvalitet, og som jeg allerede har vært inne på, er ikke alle kvaliteter alltid sammenlignbare. Dette gjør vårt arbeid i jury særs interessant. Dette gjør også at Heddaprisene henger høyt. Det gleder oss. Vi mener Heddaprisene skal henge høyt. At våre vurderinger blir diskutert tolker vi som et tegn på at prisen har status og betydning, for feltet og for publikum. Også det gleder oss. Vi ser gjerne at debattene fortsetter i måneden og året som kommer. Vi ønsker oss en vital samtale om scenekunst.

I kategorien beste forestilling for ungdom presenterer vi i dag tre nominerte som alle er sterke, prisverdige kandidater. De representerer ulike teatersyn og metoder, slik også de nominerte i andre kategorier gjør. Samtidig konstaterer vi at de har hatt færre rivaler om nominasjonsplassene enn vi har sett i de øvrige klassene. Spesielt registrerer vi skarpere konkurranse i barnekategorien, og vi må anta at gruppa fra null til tretten er et viktigere satsingsfelt for teatrene enn gruppa fra tretten til tjue. Vi sju i juryen oppfordrer norske teatersjefer til å tenke over om dette er en tendens de ønsker seg.

Heddaprisene 2017/2018 deles ut søndag 17. juni, på Oslo Nye Teater. Vi ser fram til å presentere vinnerne. I dag gratulerer vi alle de nominerte, og vi takker både dem og ikke-nominerte for gode og givende teateropplevelser i året som har gått.

Lillian Bikset er som juryens talsperson tilgjengelig for pressehenvendelser tirsdag 5. juni. Hun nås på telefonene 22 68 24 96 og 99 24 43 61, og på lillian.bikset@online.no.