Heddakomiteen med ny pris: Årets Hedda

Heddakomiteen med ny pris: Årets Hedda

Heddakomiteen har til prisutdelingen 2022 opprettet en ny pris med navnet Årets Hedda. Prisen skal gå til en forestilling eller scenekunstner som gjennom året har satt særlige spor og kåres blant sesongens øvrige nominerte.

Søndag 19. juni vil det for første gang deles ut en Årets Hedda. Den nye prisen har ingen nominerte, men kåres derimot blant alle årets nominerte og åpner for tildelinger til så vel produksjoner som enkeltindivider. Prisen skal deles ut hvert år. 

Vurderingskriteriene lyder slik:

«Årets Hedda tildeles den produksjonen eller den/de som blant sesongens nominerte har satt særlige spor i scenekunstfeltet og/eller i samfunnet.» 

Hensikten med Årets Hedda er å løfte frem produksjoner eller prestasjoner som for eksempel i særlig grad har vist kunstnerisk mot, flyttet grenser, utfordret vår forståelse av hva scenekunst kan være, bidratt til å bevege feltet fremover eller på andre måter satt spor gjennom det norske scenekunståret.

Heddaprisens overordnede formål om å hedre fremragende prestasjoner ligger til grunn for alle prisens kategorier, og dermed også for denne nye prisen. De øvrige kategorienes vektlegging av kunstnerisk kvalitet danner således et viktig fundament også for Årets Hedda. 

Det særskilte for Årets Hedda er at juryen i tillegg skal rette blikket mot produksjoner og prestasjoner som også utmerker seg gjennom andre kvaliteter.

Fire nye priskategorier samlet sett

Fra og med utdelingen 2022 er det også opprettet nye priser for Beste danseforestilling, Beste musikkteaterforestilling og Beste teaterforestilling. Samtidig har den tidligere Årets forestilling gått ut, mens Årets Hedda har kommet inn.

Se vurderingskriteriene for alle priskategoriene her.