Heddajuryens uttalelse 1. juni 2017

Heddajuryens uttalelse 1. juni 2017

1. juni ble Heddanominasjonene lansert under en pressekonferanse på Oslo Nye Teater. Her er Heddajuryens uttalelse ved offentliggjøring av nominasjonene:

"Teatersesongen 2016-2017 har vært et teaterår med høy aktivitet og med høy kvalitet. Heddajuryen har fra 1. mai 2016 til 1. juni 2017 vurdert totalt 173 oppsetninger ved 60 teatre og kompanier. I dette selskapet er det å bli nominert i seg selv å regne som en utmerkelse. Vi sju i juryen har valgt ut det vi mener er det aller beste av det aller beste, og en samlet jury står bak den listen vi nå presenterer. Vår nominasjonsliste reflekterer en bredde av kvaliteter, men viser også enkelte tendenser i norsk teater av i dag.

Jevnt over har ikke de norske teatrene vist fullt så sterk risikovilje denne sesongen som de gjorde i fjorårssesongen, men til gjengjeld har «publikumsfrieri» og «teaterglede» vært svært sentrale honnørord. Året har gitt oss mange teateroppsetninger med vital lekenhet, smittende energi og storslagent overskudd. Maksimalismen er med andre ord tilbake. Vår nominasjonsliste gjenspeiler denne tidsånden. Vi har også blitt engasjert og imponert av samfunnsbevisste oppsetninger og et knippe mer intime forestillinger, hver av dem med store kvaliteter innen mer selektivt rendyrkede uttrykk.

Nytt av året er separate priskategorier for teater for barn og teater for ungdom. Heddakomiteen har ønsket å synliggjøre forskjellen mellom disse to målgruppene. Vi i juryen konstaterer at barne- og familiepublikum de siste årene er blitt et viktigere satsingsfelt for teatrene, og vi håper at dette kan følges opp med et større tilbud også til ungdom. Både for barn og for ungdom gjelder det fremdeles at teatrene ofte velger et klassikerrepertoar, kjente og kommersielt trygge valg en på forhånd vet kan nå et bredt publikum. Det er ekstra gledelig for oss i juryen at samtlige av våre nominerte i disse to kategoriene i år er samtidsforestillinger. De er enten basert på helt nyskrevne tekster, eller de er moderne fortellinger med røtter i klassikermaterialet, og de holder kunstnerisk høy kvalitet.

Vi ser frem til å hedre vinnerne 18. juni. I dag gratulerer vi alle nominerte".

-Talsperson Lillian Bikset på vegne av Heddajuryen 2016-2017.

Heddajuryen har i denne perioden bestått av:

Lillian Bikset - teateranmelder i Dagbladet og Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift

Torill Braaten - teaterviter

Borghild Maaland - teateranmelder i VG

Martin Nordvik - tidligere teateranmelder og kulturredaktør i Adresseavisen

Liv Riiser - teateranmelder i Vårt Land

Vidar Sandem - skuespiller og dramatiker

Ragnhild Tronstad - seniorrådgiver ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for teknologi, kunst og design